Tentang e-Sekolah

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM

Bahagian Pendidikan Islam merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam mengurus pendidikan Islam di negeri Selangor seperti yang diperuntukkan kuasa oleh pihak Berkuasa Negeri dan Bahagian 10 Seksyen 120 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 serta Enakmen Pengawalan Sekolah-sekolah Islam 1988 (Enakmen No. 2/1988). Bahagian ini dahulunya dikenali sebagai Pejabat Pelajaran Ugama Islam yang diketuai oleh Setiausaha Pelajaran pada awal kewujudan Jabatan Hal Elwal Islam Selangor (1945-1970), kemudian dinamakan Unit Pelajaran diketuai Penolong Pengarah (1970-1990) dan dijenamakan semula pada tahun 1990 dengan nama Bahagian Pendidikan dan Pelajaran diketuai oleh Timbalan Pengarah sehingga tahun 2001. Pada tahun 2001 bahagian ini dinamakan dengan nama Bahagian Pendidikan Islam dan selaras dengan penstrukturan JAIS, bahagian ini diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah dari tahun 2007 hingga kini. Selepas merdeka , bahagian ini telah diketuai oleh enam orang ketua iaitu;

  • 1945 – YM Tengku Ibrahim Shah Al Haj
  • 1970 – Dato’ Haji Mahmad Mahtar bin Haji Mahmad Salleh
  • 1985 – Haji Paidi bin Keromo
  • 1990 – Dato’ Haji Mohd Adenan bin Isman
  • 2002 – Haji Sholehuddin bin Kayat
  • 2005 – Haji Sianid bin Mokim
  • 2006 – Haji Mohamad Amir bin Haji Danuri

Garis Panduan/Manual Pengguna

Setiap ibu bapa atau pelajar digalakkan untuk membaca/menyemak garis panduan/manual pengguna permohonan terlebih dahulu

Tingkatan Satu (1)

Garis Panduan Permohonan Kemasukan Tingkatan Satu (1) oleh Murid Warganegara Ke SAM/SAMT Negeri Selangor

Tingkatan Empat (4)

Garis Panduan Permohonan Kemasukan Tingkatan Empat (4) oleh Murid Warganegara Ke SAM/SAMT Negeri Selangor

Tingkatan Enam (6)

Garis Panduan Permohonan Kemasukan Tingkatan Enam (6) oleh Murid Warganegara Ke SAM/SAMT Negeri Selangor

Tingkatan Satu (1)

Manual Pengguna Permohonan Kemasukan Tingkatan Satu (1) oleh Murid Warganegara Ke SAM/SAMT Negeri Selangor

Tingkatan Empat (4)

Manual Pengguna Permohonan Kemasukan Tingkatan Empat (4) oleh Murid Warganegara Ke SAM/SAMT Negeri Selangor

Tingkatan Enam (6)

Manual Pengguna Permohonan Kemasukan Tingkatan Enam (6) oleh Murid Warganegara Ke SAM/SAMT Negeri Selangor

Hubungi Kami

Email: penyeliasamselangor@gmail.com
Web: www.jais.gov.my/

Alamat : Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Bahagian Pendidikan Islam, Bangunan Sultan Idris Shah, Tingkat 2 & 3 Menara Utara, No 2 Persiaran Masjid,
40676 Shah Alam Selangor